Teknikom VR-8 Telefon Ses Kayıt Cihazı

Teknikom VR-8 Telefon Ses Kayıt Cihazı

294,69$

 • TRY: ₺ 9.489,49

VR-8 analog telefon hatlarındaki görüşmeleri kaydetmek, izlemek ve saklamak amacıyla geliştirilmiştir. Sesin yanısıra arayan/aranan numara, tarih, saat gibi bilgiler de kayıtlara geçer.

294,69$

 • TRY: ₺ 9.489,49

Sepete Ekle
Satın Al

Ürün Bilgileri

VR-8 analog telefon hatlarındaki görüşmeleri kaydetmek, izlemek ve saklamak amacıyla geliştirilmiştir. Sesin yanısıra arayan/aranan numara, tarih, saat gibi bilgiler de kayıtlara geçer.

2 kanaldan 64 kanala kadar değişik kapasiteler bir bilgisayarda oluşturulabilir. VR serisi kayıt cihazları küçük ve orta kapasiteli ofislerin ve çağrı merkezlerinin ihtiyaçlarına cevap verirler.
Ağ desteği olan model alındığında tüm özelliklerine yerel ağ ve internet üzerinden de erişilebilir. Çok kullanıcılı ve çok merkezli uygulamalar kolaylıkla gerçeklenebilir ve internet üzerinden yönetilebilir. Ek lisans ücreti ödemeden farklı yetkilerde sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilir. Kullanıcılar aynı anda sisteme girebilir.
Otomatik e-posta özelliği ile ilgili kişilere görüşme kayıtlarının veya çeşitli raporların yollanması sağlanır.
Kayıt cihazları bilgisayara USB üzerinden bağlanır ve kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Güç ihtiyacı USB’den sağlanır, harici güç kaynağına gerek yoktur.

Finansal kurumlar, çağrı merkezleri, güvenlik merkezleri, polis imdat ve itfaiye gibi acil başvuru telefonları ve benzeri birçok alanda kullanılabilir.

Temel özellikleri;

 • VRX Ses Kayıt Yazılımı ile birlikte kullanılır.
 • Enerjisini bilgisayardan alır, harici güç kaynağı gerektirmez.
 • Toplam hat kapasitesi aynı bilgisayara 8 cihaz bağlayarak 64’e kadar artabilir.
 • Ortam kayıt cihazlarıyla birlikte aynı bilgisayarda karma yapı oluşturulabilir.
 • Ön panel üzerinde hat durumlarını ve cihazın durumunu gösteren ışıklar bulunur.
 • Kayıtlar telefonun açılıp kapanmasına göre veya ses seviyesine göre başlatılıp bitirilir.
 • Tüm kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Bir saatlik disk üzerinde 3,5MB yer kaplar.
 • Bilgisayar bağlantısı USB 1.1 veya 2.0 üzerinden yapılır.
 • Arayan ve aranan numara gösterimi standart olarak tüm ürünlerde bulunur.
 • İsteğe bağlı BİP modülü ile kayıttaki hatlara periyodik bip sesi verilir.
 • İsteğe bağlı telsiz lisansı ile CCIR 5-ton telsiz kimlik bilgileri de algılanarak kayıtlara geçirilir.
 • Kayıt seviyesi kullanıcı tarafından veya otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanabilir.
 • Hatlara yüksek empedansla paralel bağlanır. Yapılan konuşmayı etkilemez.
 • VR-2 ve VR-4 boyutları: 110x135x40mm
 • VR-8 boyutları: 150x185x40mm

 

SES KAYIT YAZILIMI

VRX Ses Kayıt Yazılımı, Teknikom ürünü ses kayıt ürünlerinin ortak bilgisayar programıdır. Gelişmiş kullanıcı arayüzü ile her türlü uygulamaya cevap verebilecek yetenektedir. Tüm özellikleri yerel ağ ve internet üzerinden de kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLER:

 • VRX, Teknikom ürünü olan VR-2/4/8, VR-32C, VR-32E, VR-e1 ve Orka-4/8 ses kayıt cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
 • VRX ile bir bilgisayarda oluşturulabilecek kapasiteler:
 • 8 adet USB telefon kayıt cihazı ile 64 kanala kadar analog telefon
 • 4 adet ethernet ürün ile 128 kanala kadar analog telefon
 • 128 kanala kadar VoIP görüşme
 • 2 adet VR-e1 kartı ile 120 kanala kadar ISDN hattı
 • 8 adet USB ortam kayıt cihazı ile 64 kanal ortam sesi
 • 2 kanala kadar bilgisayarın ses kartından çeşitli ses istenirse karma yapı da oluşturulabilir.

Yapılan kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır, otomatik yedekleme yapılabilir.

İstemci/Sunucu mimarisi kullanıcının bilgisayarda oturum bile açmasına gerek olmadan kayıtların yapılmasına olanak verir. Oturum açıldıktan sonra da istemci arayüzü açılmadan servis arka planda kayıtlarını gizli olarak yapmaya devam eder.

Çok şubeli firmaların farklı şubelerindeki kayıt cihazlarının tamamı tek istemci penceresinden izlenip yönetilebilir. Program açılışında tüm şubelere otomatik bağlantı programlanabilir.
Birçok kullanıcı aynı anda sisteme bağlanarak yetkileri kapsamındaki işlemleri yapabilirler.
Gelişmiş ağ desteği sayesinde tüm özellikleri yerel ağ ve internet üzerinden de kullanılabilir.
Windows XP, 2003 Server, Vista, Windows-7, Windows-8 işletim sistemlerinin 32 ve 64 bit sürümleri ile uyumludur.

VoIP KAYIT:

 • VRX yazılımının 3.0 sürümünden itibaren eklenmiştir.
 • Aynı bilgisayarda 128 kanala kadar VoIP görüşmesi kaydedilir.
 • İnternet üzerinden veya USB anahtar ile lisanslama yapılır.
 • Kullanıcılara IP abone numarası bazında görme, dinleme, silme yetkisi verilebilir.
 • Kaydedilecek ve kaydedilmeyecek IP abone numaraları belirlenebilir.
 • Çok şubeli firmalar veya satıcılar kendi lisanslarını yönetebilir.
 • Toplu alınan lisanslar şubeler/müşteriler arasında dağıtılabilir, değiştirilebilir.
 • Aynı lisansla IP telefon, ağ anahtarı veya ağ geçidi üzerinden kayıt yapılabilir.
 • Bir ay süre ile 2 VoIP hat için ücretsiz sınırlı deneme süresi vardır.
 • Standart IP telefon kullanabilen telefon santralları ile uyumludur.

İDE (İç hat – Dış hat Eşleştirme)

 • Santral kullanıcıları dış hatları kaydederek iç hat bazında izleme ve raporlama yapabilirler.
 • Santrallarda iç hat sayısı dış hat sayısından fazla olduğundan İDE özelliği ile çok daha ekonomik olarak iç hat bazında kayıt yapılabilir.
 • Sayısal setlerin kullanıldığı santrallarda yüksek fiyatlı sayısal hat kayıt sistemleri alınmasına gerek kalmaz.
 • İç hatlara kullanıcı isimleri verilebilir.
 • Yalnız istenilen iç hatların görüşmelerinin kaydedilmesi programlanabilir.
 • Kullanıcılara iç hat bazında izleme/dinleme/kayıt silme yetkileri verilebilir.
 • Santral uyumluluğu için yetkili satıcınızdan veya Teknikom’dan bilgi alabilirsiniz.
 • İDE özelliği isteğe bağlı özelliktir.

İZLEME:

Arayan tarafın telefon numarası çağrı cevaplanmadan önce görülür. Kullanıcılar ilgili kanal satırına çift tıklayarak o kişiye ait bilgi sayfasını açabilirler.

Aranan numaralar ve o numarayla ilgili diğer bilgiler görüşme sırasında ekranda gösterilir. İDE özelliği aktif hangi iç hattın konuşmakta olduğu da izlenir.
Devam eden görüşmeler canlı olarak dinlenebilir. İzleme yerel bilgisayar üzerinden yapılabildiği gibi, yerel ağ ve internet üzerinden de yapılabilir.
Yetkili kullanıcılar isteğe bağlı kayıt başlatabilirler.
Kullanıcılar farklı yerlerde kurulu olan birden fazla sisteme doğrudan otomatik giriş programlayabilirler.
Görüşme sırasında kayıtlar “önemli” olarak işaretlenebilirler.
Görüşme sırasında kayıtların belli anlarına işaretler konulabilir. Böylece uzun kayıtların önemli anları kolaylıkla bulunabilir.

KAYIT:
Kayıtlar hat durumuna göre, ses seviyesine göre (vox) veya manuel olarak başlatılabilir.
Hat gerilimleri ve ses seviyeleri sürekli ölçülüp ekranda gösterilerek kolay ayar yapılmasına olanak verir.
Birçok sıkıştırma algoritmasından biri seçilerek kayıt yapılabilir. MP3 seçildiği zaman kayıtla ilgili bilgiler Tag olarak saklanır.
Kayıt seviyesinin sistem tarafından otomatik ayarlanması veya 7 farklı seviyeden birinin seçilmesi programlanabilir.
Uzun görüşmelerin bölünüp ses dosyalarının numaralandırılması sağlanabilir.
Devam eden veya eski kayıtlara not eklenebilir, önemli olarak işaretlenebilir, belirli anlarına işaret konabilir.

ARAMA:
Eski kayıtlar hat, yön, tarih/saat, süre, telefon numarası, rehberdeki ad, eklenen not ve önem derecesine göre araştırılabilir.
 • İDE özelliği aktif ise kayıtlar iç hat bazında da araştırılabilir.
 • Cevapsız çağrılar ayrıca raporlanabilir.
 • VR, Aircorder, Orka gibi farklı tür kayıt cihazlarının kayıtları kolay ayırt edilebilir sembollerle gösterilir, türe göre arama yapılabilir.
 • Telsiz görüşmelerinin kaydı sırasında CCIR 5-ton sinyalleri kayıtların bölünmesi için kullanılır. Dinleme sırasında aynı konuşmanın parçası olan kayıtlar topluca çalınabilir.
 • Kayıtlar VRX’in oynatıcısında veya Windows’un ortam yürütücüsünde çalınabilir.

AĞ DESTEĞİ:

 • Tüm özellikler yerel ağ ve internet üzerinden kullanılabilir.
 • Ağ üzerinden kullanım sırasında performans ve kalite kaybı yaşanmaz.
 • Kullanılan veri aktarım hızı telefon kayıtları (VR) için 8Kbit/s, ortam kayıtları (Orka) için ise 29Kbit/S’dir.
 • Internet üzerinden erişimde statik IP alınmadığı durumlarda VRX, güncel IP numarasını tanımlanan e-posta adres(ler)ine bildirir.
 • Ağ desteği isteğe bağlı özelliktir (VoIP görüşme kaydında ve kurumsal kayıt ürünlerinde standarttır).

TELEFON REHBERİ:

 • Sık kullanılan telefon numaraları VRX’in telefon rehberinde saklanabilir.
 • İzleme sırasında veya eski kayıtlar araştırılırken arayan veya aranan telefon numaralarının yanında rehberdeki isimler de gösterilir.
 • Rehberde adres, e-posta adresi ve not gibi diğer bilgiler de saklanır.
 • Bir isme birden fazla telefon numarası eklenebilir.
 • Rehberdeki bilgiler Outlook, Excell veya diğer VRX uygulamaları arasında alınıp verilebilir.

GRAFİK VE İSTATİSTİKLER:
VRX, telefon trafiğini analiz edebilmek üzere önceden tasarlanmış grafiklerle birlikte kurulur.
Kullanıcılar gerektiği kadar yeni grafik hazırlayabilir, bunları ekranda inceleyebilir veya yazdırabilirler.
Tanımlanan grafiklerin kullanımı genel veya özel olarak sınırlanabilir.

GÜVENLİK:

 • Farklı kanallar üzerinde farklı yetkileri olan birçok kullanıcı profili oluşturulabilir.
 • Profillerin bazı veya tüm kanallar üzerindeki yetkileri yok/izle/dinle/not ekle/sil gibi yetkileri olabilir.
 • Tanımlanmış profilleri kullanarak benzer özelliklerde kullanıcılar oluşturulabilir.
 • Kullanıcılarlın sisteme giriş/çıkışları ve yaptıkları işlemler bilgi dosyasına kaydedilir.
 • Kayıtlar şifrelenerek standart ortam yürütücülerinde dinlenmesi engellenebilir.
 • Yazılım için kapatılma şifresi tanımlanarak yetkisiz kişilerin bilgisayarı kapatması engellenebilr (işletim sistemine göre farklılık gösterir).

YÖNETİM:
Sistem yöneticisi aşağıdaki yönetim işlevlerini yerine getirebilir;

 • Kullanıcı yetkileri ve şifreler,
 • Kayıt başlatma yöntemleri ve kanalların adlarının değiştirilmesi,
 • E-posta kurallarının oluşturma/düzenleme/silme işlemleri,
 • Belli numaralarla yapılan görüşmelerin kayıt edilmesi/edilmemesi özelliklerinin programlanması,
 • Sıkıştırma biçiminin seçilmesi,
 • Eski kayıtların otomatik silinmesinin programlanması,
 • E-posta ayarlarının yapılması.

E-POSTA
Otomatik e-posta yollamak için birçok kural tanımlanabilir;

 • Her konuşmadan sonra konuşma bilgilerinin yollanması (ses dosyası da eklenebilir),
 • Belli numaralarla yapılan konuşma bilgilerinin yollanması,
 • Önceden belirlenen zamanlarda kayıt raporlarının yollanması (numaraya, saate, süreye göre kural tanımlanabilir),
 • Sistem alarmlarının yollanması.
YEDEKLEME:
Önceden belirlenen zamanlarda CD/DVD’ye kısmi veya artımlı yedekleme yapılması programlanır.
 • Yedekleme işlemleri yerel ağ veya internet üzerinden de yönetilebilir. Bunun için VRX ağ parolasına gerek yoktur.
 • Yedekleme yapılan yerde kalan alanın belirlenen miktarın altına düşmesi durumunda alarm üretilir.

ALARMLAR:
Sistemde bazı hataların oluşması durumunda görsel/işitsel alarmlar üretilir ve önceden belirlenen adreslere e-posta ile iletilir.

 • Bilgisayar ile USB bağlantısının kopması.
 • Telefon hatlarının kopması.
 • Diskte kalan alanın azalması.
 • Yedekleme yapılan yerde kalan alanın azalması.
 • Bilgisayar arızası veya enerji kesintisi.

UYGULAMA ALANLARI:

 • Finans sektörü,
 • Çağrı merkezleri,
 • İtfaiye,
 • Polis,
 • Acil sağlık hizmetleri,
 • Belediye hizmet birimleri,
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Cezaevleri,
 • Kara, deniz hava yolu taşımacılığı.